Nakliyat (Emtea) Sigortası

Nakliyat (Emtea) Sigortası

Image

Nakliyat bizimle daha güvenli!

Gemi, kamyon, uçak ya da tren ile bir yerden başka bir yere taşınan mallarınız, Nakliyat Sigortası ile güvencede!

Bir malın herhangi bir taşıma aracı ile taşınması sürecinde poliçenizde var olan kloz ve şartlar uyarınca bir kaza ya da olaya bağlı olarak fiziken zarar görmesi durumunu Nakliyat Sigortası ile teminat altına alabilirsiniz. Nakliyat Sigortası ile bir malın tüm değerini yitirecek şekilde tamamen hasarlanması, kaybı veya eski haline getirilememesi durumunda masraflarınızı güvence altına alabileceğiniz gibi ek olarak malı taşıyan aracın yapacağı kazaya bağlı kısmi zararları da teminat kapsamına dahil edebilirsiniz.

Ayrıca Nakliyat Sigortası All Risk özelliği ile de ihtiyaçlarınız kapsamında genişletilebilmektedir.

NAKLİYE SÜRECİMİ NASIL KORUYOR?

Kurumsal ya da bireysel olarak nakliye sürecinin zorluğunu, taşınan malın sizin için ne kadar değerli olduğunu çok iyi biliyoruz! İşte bu süreçte taşınan malınızı güvence altına almak için en sağlıklı çözüm; Nakliyat Sigortası. Nakliyat Sigortası, taşıma sürecinizi taşınan malların tüm değerini yitirecek şekilde zarar görmesine ya da çarpma, devrilme, çarpışma sonucu kısmi olarak zarar görmesine karşı güvence altına alır.

Nakliyat Sigortası, mallarınızı nakliyeciniz ile düzenlediğiniz hukuki bir taşıma sözleşmesine bağlı olarak teminat altına alır. Taşımayı yapacak olan aracın da sigortaya konu olan malın taşınması için yeterli özelliklere sahip olması gerekmektedir. Tüm bu şartlar doğrultusunda tam ziya, dar teminat ve geniş teminat seçenekleriyle nakliye sürecinizi koruma altına alabilirsiniz.

Klozlar:

 • Enstitü Yük Klozları (C)
 • Enstitü Sınıflandırma Klozları (1.1.2001 CL.354)
 • Enstitü Siber Saldırısı Hariç Tutma Klozu (10.11.2003 CL.380)
 • Politik Risk, Finansal Garanti ve Kredi Riski Dışlama Klozu
 • Enstitü Radyoaktif Kontaminasyon Kimyasal, Biyolojik, Biyokimyasal Elektromanyetik Silahlar Hariç Tutma Klozu (10.11.2003 CL.370)
 • Elektronik Tarih Tanıma Onay C
 • Geçiş Şartının Feshi (Terörizm)
 • Sigorta, nakil vasıtasının göl veya denizdeki nakillerine de deniz yoluyla yapılacak emtea nakliyatına mahsus genel şartlar şeraiti gereğince şamildir.
 • Rücu Hakları Klozu (Halefiyet Hakkı Maddesi-Kargo)
 • Tam Ziya Teminatı (FPA) Malın taşıma aracı ile birlikte tüm değerini yitirecek şekilde tamamen zarar görmesi hali.
 • Dar Teminat ICC “ C” Malın tam ziya ile tamamen zarar görmesi riskine ilave olarak, taşıyan aracın yapacağı kazaya bağlı olarak (çarpma, çarpışma, devrilme, yangın) kısmi zararlar da teminat altına alınmaktadır. Bu teminat için Institute Cargo Clauses -C) ile belirtilen özel şartlar uygulanmaktadır.
 • Geniş Teminat ICC “A” Genellikle 'Tüm Rizikolar' (All Risks) olarak bilinir. Bu teminat için özel şart niteliğini haiz (Institute Cargo Clauses -A) ile belirtilen istisnalar dışındaki tüm riskler teminat altına alınmaktadır. Bu teminat için geçerli olan en önemli istisnalar; Malın doğasından ve kendi yapısından kaynaklanan hasarlar, Taşıyan aracın ya da ambalajın uygunsuzluğu, Her türlü gecikmeden kaynaklanan hasarlar, Radyoaktif kirlenme-bulaşma, Sigortalının kötü niyeti, Savaş, grev, terör, kargaşalık v.b.

BU SİGORTAYA DAHİL EDİLEBİLEN ÖZELLİKLER NELERDİR?

 • Enstitü Yük Klozları (A)
 • Ambalajlama sırasındaki rizikolar
 • Başlangıç-Bitiş sevkiyatı rizikoları
 • Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler, terör
 • Savaş, iç savaş, ihtilal, ayaklanma, isyan veya bunlardan doğan iç kargaşa ya da üstün bir gücün veya bu güce karşı yapılan herhangi bir düşmanca hareket nedeniyle uğranan ziya, hasar ve masraflar
 • Bir önceki maddede yer alan rizikolardan doğan zorla tutma (zapt), el koyma, tutuklama, engelleme veya alıkoyma ve bunların sonuçları veya bunlara teşebbüs nedeniyle uğranan ziya, hasar ve masraflar

Copyright @2021 KKTC Sigorta. Designed By DigiCyp