Trafik Sigortası

Trafik Sigortası

Image

Aracınızla üçüncü şahıslara verebileceğiniz zararları teminat altına alın!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde zorunlu bir sigorta olan Trafik Sigortası ile sorumluluğunuzu paylaşıyoruz!

Aracınızın ülke sınırları içerisinde yol üzerinde kullanımı sırasında üçüncü şahıslara verebileceğiniz maddi ve bedeni zararlardan siz sorumlu olursunuz. Zorunlu Trafik Sigortası ile bu sorumluluğunuzu poliçenizde yer alan teminatlar kapsamında güvence altına alabilirsiniz.

Zorunlu Trafik Sigortası, trafikte yaşanabilecek kazalar sonrasında aracınızın ve aracınızı sürmeye yetkisi olan kişinin üçüncü şahıslara verdiği zararları, ölüm ve yaralanmaları belirli limitler kapsamında teminat altına almaktadır.

ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARI NASIL KORUYOR?

Tek bir olay sonucu meydana gelen herhangi bir kaza veya zincirleme kazalardan doğan herhangi bir talep veya talepler dizisi ile ilgili olarak Motorlu Araçlar (Üçüncü Şahıs Sigortası) Yasası (Üçüncü kişilere karşı yükümlülük - Ölüm ve Yaralanma ), uyarınca getirilen sınırlamalar hususi araçlar için 8,000,000. TL,

Tek bir olay sonucu meydana gelen herhangi bir kaza veya zincirleme kazalardan doğan herhangi bir talep veya talepler dizisi ile ilgili olarak Motorlu Araçlar (Üçüncü Şahıs Sigortası) Yasası (üçüncü kişilere karşı yükümlülük-Ölüm ve Yaralanma ), uyarınca getirilen sınırlamalar ticari araçlar için 15,000,000.TL ,

Tek bir olay sonucu meydana gelen herhangi bir kaza veya zincirleme kazalardan doğan herhangi bir talep veya talepler dizisi ile ilgili olarak Motorlu Araçlar (Üçüncü Şahıs Sigortası) Yasası (üçüncü kişilere karşı yükümlülük-mala zarar verilmesi), uyarınca getirilen sınırlamalar 150,000.TL

Copyright @2021 KKTC Sigorta. Designed By DigiCyp